Mundësi Punësimi

Njoftim për kandidatët që plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën “Pastrues/e”.

K O N K U R S për zgjedhjen e njëzet (20) Punëtorëve të Ndërtimtarisë në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Konkursi është i hapur nga data 22 Qershor 2019 – 07 Korrik 2019 ora 16:00.

K O N K U R S për zgjedhjen e dy (2) Punëtoreve të Elektrikes në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Konkursi është i hapur nga data 22 Qershor 2019 – 07 Korrik 2019 ora 16:00.

K O N K U R S për zgjedhjen e një (1) Operatori të Ekskavatorit në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Konkursi është i hapur nga data 22 Qershor 2019 – 07 Korrik 2019 ora 16:00.

K O N K U R S për zgjedhjen e katër (4) Hidraulikëve në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Konkursi është i hapur nga data 22 Qershor 2019 – 07 Korrik 2019 ora 16:00.

K O N K U R S për zgjedhjen e pesëmbëdhjetë (15) Asfaltuesve në Departamentin e Intervenimeve Emergjente. Konkursi është i hapur nga data 22 Qershor 2019 – 07 Korrik 2019 ora 16:00.

Konkurs për zgjedhjen e dy (2) Mjeshtërve të Ashensorit në Departamentin e Mirëmbajtjes, në Ndërmarrjen Publike Banesore –SH.A me seli në Prishtinë. Konkursi është i hapur nga data 14 Qershor 2019 – 29 Qershor 2019 ora 16:00.

Konkurs për zgjedhjen e katër (4) Pastruesve në Departamentin e Mirëmbajtjes, në Ndërmarrjen Publike Banesore –SH.A me seli në Prishtinë. Konkursi është i hapur nga data 14 Qershor 2019 – 29 Qershor 2019 ora 16:00.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën “Punëtor të Elektrikes” në Departamentin e Mirëmbajtjes në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Vendim për përzgjedhje të kandidatëve për pozitën “Punëtor të Elektrikes” në Departamentin e Mirëmbajtjes në Ndërmarrjen Publike Banesore.

Lista e kandidatët të përzgjedhur për intervistë për pozitën “Punëtor të Elektrikes në Departamentin e Mirëmbajtjes”

Lista definitive për kandidatët që plotësojnë kriteret për t’iu nënshtruar testit me shkrim për pozitën “Punëtor të Elektrikës”.

Njoftojmë të gjithë aplikuesit për pozitën Punëtor të Elektriës që afati për shqyrtimin e ankesave për listën preliminare shtyhet edhe për tri ditë nga data 14.05.2019 – 16.05.2019.

Lista preliminare për pozitën për “Punëtor të Elektrikës” . Vërejtje: Komisioni njofton aplikuesit që në afat prej 3 ditësh mund të paraqesin vërejtje në përpilimin e listës tek Komisioni Përzgjedhës.

Konkurs për zgjedhjen e pozitës “Punëtor/e i/e elektrikes” në Ndërmarrjen Publike Banesore – SHA. Konkursi për 6 (gjashtë) pozita është i hapur nga data 13.04.2019 - 27.04.2019

Vendim për përzgjedhjen e pozitave "Pastrues/e në Departamentin e Mirëmbajtjes" nga konkursi i datës 01 mars 2019

Konkurs për zgjedhjen e pozitës “Auditor i Brendshëm” në Ndërmarrjen Publike Banesore Prishtinë - 08 Prill 2019 – 03 Maj 2019 ora 16:00.

Lista e te përzgjedhurve për intervistë për pozitën “Pastrues/e në Departamentin e Mirëmbajtjes” nga konkursi i datës 01.03.2019

Kryeshef Ekzekutiv të Ndërmarrjes Publike Banesore SH.A, Prishtinë

Lista e të përzgjedhurve për intervistë për pozitën “Pastrues/e në Departamentin e Mirëmbajtjes

Konkurs për zgjedhjen e 4 katër pastruesve në Departamentin e Mirëmbajtjes

Konkurs për zgjedhjen e dy (2) pozitave Pastrues/e në Departamentin e Mirëmbajtjes

Lista e të përzgjedhurve për test me shkrim për pozitën “Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit”

Konkurs për pozitën “Udhëheqës i Divizionit të Prokurimit

Konkurs i brendshëm për pozitën “Punëtorit të Ndërtimtarisë

Konkurs për zgjedhjen e “Punëtorit të Ndërtimtarisë”

Konkurs për zgjedhjen e “Punëtorit të Elektrikes”

Konkurs për pozitën “Mbikëqyrës i Punëve në terren”

KONKURS zyrtar ligjor

Konkurs i brendshëm- Udheheqes-e i-e Divizionit per Sherbime te Konsumatoreve

Konkurs për katër anëtarë të Bordit të Drejtorëve të NPB

Konkurs për për shërbime të sigurimit

Konkurs për pozitë mbikqyrës i shërbimit të mirëmbajtjes

Konkurs për pozitën mbikëqyrës i punëtorëve të pastrimit

Konkurs për pozitën punëtor në Departamentin e Mirëmbajtjes

Konkurs për pozitën pastrues/e - 22.06.2017

Konkurs për pozitën mjeshtër i ndërtimit - 22.06.2017

Konkurs për pozitën mjeshtër i elektrikës - 22.06.2017

Konkurs për pozitën Zyrtarë/e Certifikues/e - 1 qershor 2017

Konkurs për pozitën Zyrtar/e e pronës - 22 shkurt 2017

Konkurs për pozitën udhëheqës i Divizionit të Prokurimit - 2017

Konkurs për pozitën pastrues/e – 21 shkurt 2017

Konkurs për pozitë zyrtar/e për kontabilitet dhe analiza financiare.pdf

Konkurs për deposit - 06.12.2016 - 12.12.2016

Koordinatorit/es të/së ekipeve të mirëmbajtjes në terren

Zyrtar për borxhe komunale për pasuritë komerciale

Udhëheqës i Divizionit Juridik

Na kontaktoni

Adresa: Rr. Xhevdet Doda pn. Prishtinë, Kosovë.

Lidhu me ne

Ne jemi në rrjetet sociale. Na ndiqni dhe na kontaktoni.