Lajme

Bëhu pjesë e Projektit tonë që hyrja juaj të bëhet model

Mirëmbajtja është procesi që siguron ndërtesat dhe asetet e tjera të saj, të mbajnë një pamje të mirë dhe të funksionojnë në mënyrë efikase.??

Mirëmbajtja jo adekuate mund të rezultojë në prishje, degradim dhe ulje të performancës si dhe mund të ndikojë në shëndetin dhe të kërcënojë sigurinë e përdoruesve, banorëve dhe të tjerëve në afërsi.

Prandaj ,NPB dhe Komuna e Prishtinës, përmes Projektit për Renovim dhe Mirëmbajtje ju ofrojnë mirëmbajtje dhe pastrim të rregullt dy herë në javë dhe pastrim gjeneral një herë në muaj. ?☺️

Bëhu pjesë e Projektit tonë që hyrja juaj të bëhet model për: Pastërti, Rregull dhe Siguri.??

Për info shtesë na kontaktoni përmes numrave telefonik: 038 606 670 dhe 0800 11 672, ose edhe përmes e-mailit tonë: mirembajtja@npbanesore.com.

 

Na kontaktoni

Adresa: Rr. Zija Shemsiu Nr. 22. Prishtinë, Kosovë.

Lidhu me ne

Ne jemi në rrjetet sociale. Na ndiqni dhe na kontaktoni.