Lajme

Bëhu pjesë e Projektit tonë që hyrja juaj të bëhet model

Mirëmbajtja është procesi që siguron ndërtesat dhe asetet e tjera të saj, të mbajnë një pamje të mirë dhe të funksionojnë në mënyrë efikase.😍😍

Mirëmbajtja jo adekuate mund të rezultojë në prishje, degradim dhe ulje të performancës si dhe mund të ndikojë në shëndetin dhe të kërcënojë sigurinë e përdoruesve, banorëve dhe të tjerëve në afërsi.

Prandaj ,NPB dhe Komuna e Prishtinës, përmes Projektit për Renovim dhe Mirëmbajtje ju ofrojnë mirëmbajtje dhe pastrim të rregullt dy herë në javë dhe pastrim gjeneral një herë në muaj. 🙂☺️

Bëhu pjesë e Projektit tonë që hyrja juaj të bëhet model për: Pastërti, Rregull dhe Siguri.🍀🌲

Për info shtesë na kontaktoni përmes numrave telefonik: 038 606 670 dhe 0800 11 672, ose edhe përmes e-mailit tonë: mirembajtja@npbanesore.com.

 

Na kontaktoni

Adresa: Rr. Zija Shemsiu Nr. 22. Prishtinë, Kosovë.

Lidhu me ne

Ne jemi në rrjetet sociale. Na ndiqni dhe na kontaktoni.