Merr lokal me qira

Vendim për dhënie në shfrytëzim me qira të pasurive komerciale të NPB-së sipas shpalljes publike të datës 21.10.2021

Shpallje për dhënie në shfrytëzim me qira të pronave të NPB-së. Afati për aplikim është i hapur nga data 21.10.2021 deri më datë 04.11.2021.

Vendim për dhënie në shfrytëzim me qira të pasurive komerciale të NPB-së sipas shpalljes publike të datës 24.08.2021

Shpallje për dhënie në shfrytëzim me qira të pronave të NPB-së. Afati për aplikim është i hapur nga data 24.08.2021 deri më date 07.09.2021

Vendim për dhënie në shfrytëzim me qira të pasurive komerciale të NPB-së sipas shpalljes publike të datës 16.06.2021

Shpallje për dhënie në shfrytëzim me qira të pronave të NPB-së. Afati për aplikim është i hapur nga data 16.06.2021 deri më date 30.06.2021

Vendim për dhënie në shfrytëzim me qira të pasurive komerciale të NPB-së sipas shpalljes publike të datës 31.03.2021

Shpallje për dhënie në shfrytëzim me qira të pronave të NPB-së. Afati për aplikim është i hapur nga data 31.03.2021 deri më date 14.04.2021

Vendim për dhënie në shfrytëzim me qira të pasurive komerciale të NPB-së sipas shpalljes publike të datës 04.02.2021

Shpallje për dhënie në shfrytëzim me qira të pronave të NPB-së. Afati për aplikim është i hapur nga data 04.02.2021 deri më date 18.02.2021

Vendim për dhënie në shfrytëzim me qira të pasurive komerciale të NPB-së sipas shpalljes publike të datës 20.10.2020

Shpallje për dhënie në shfrytëzim me qira të pronave të NPB-së. Afati për aplikim është i hapur nga data 20.10.2020 deri më date 04.11.2020

Vendim për dhënie në shfrytëzim me qira të pasurive komerciale të NPB-së sipas shpalljes publike të datës 01.06.2020

Shpallje për dhënie në shfrytëzim me qira të pronave të NPB-së. Afati për aplikim është i hapur nga data 01.06.2020 deri më date 15.06.2020

Aplikacioni për marrje të lokaleve me qira

SI TË APLIKOJNI PËR LIRIM NGA QIRAJA?

Vendim për anulim të shpalljes për marrje të pronave me qira të datës 24.12.2019

Shpallje për dhënie në shfrytëzim me qira të pronave të NPB-së. Afati për aplikim është i hapur nga data 24.12.2019 deri më date 08.01.2020

Vendim për dhënie në shfrytëzim me qira të pasurive komerciale të NPB-së sipas shpalljes publike të datës 13.11.2019

Shpallje për dhënie në shfrytëzim me qira të pronave të NPB-së. Afati për aplikim është i hapur nga data 13.11.2019 deri më date 27.11.2019

Vendim për dhënie në shfrytëzim me qira të pasurive komerciale të NPB-së sipas shpalljes publike 01-2084 të datës 18.09.2019

Ftesë për aplikim për marrje të pronave me qira

Vendim për dhënie në shfrytëzim me qira të pasurive komerciale

Ftesë për aplikim për marrje në shfrytëzim me qira të lokaleve. Afati për aplikim është i hapur nga data 11.06.2019 deri më datën 25.06.2019.

Ftesë për aplikim për marrje në shfrytëzim me qira të lokaleve në lagjen Pejton. Afati për aplikim është i hapur nga data 21.05.2019 deri më datën 05.06.2019.

Vendim për dhënie në shfrytëzim me qira të pasurive komerciale

Merr lokale me qira aplikim i hapur nga data 11.03.2019 deri më date 25.03.2019

Merr lokale me qira aplikim i hapur data 28.01.2019 deri më date 11.02.2019

Aplikacioni për marrje të lokaleve me qira në Lagjen Pejton

Ftesë për aplikim për marrje të lokaleve me qira në Lagjen Pejton - 16.01.2019

Merr lokale me qira në lagjen Pejton - aplikim i hapur nga data 04.10.2018 deri më date 18.10.2018

Merr lokale me qira aplikim i hapur data 31.05.2018 deri më date 14.06.2018

Merr lokale me qira aplikim i hapur nga data 17.04.2018 deri më 01.05.2018

Merr lokal me qira - aplikim është i hapur nga data 21.12.2017 deri më date 04.01.2018

Ftesë për aplikim për marrje të pronave me qira - 02.10 - 16.10.2017

Aplikacioni_për_marrjen_në_shfrytëzim_me_qira_të_lokaleve_në_lagjën_Pejton.pdf

Shpallje Publike për lokalet në Lagjen Pejton

Ftesë për aplikim për marrje të pronave me qira – 14.06.2017

Vendim për dhenie në shfrytëzim me qira të pasurive komerciale të NPB-së sipas shpalljës publike 01-2017

Ftesë për aplikim për marrje të pronave me qira – 13 mars - 17 mars 2017

Vendim për në shfrytëzim me qira të lokaleve

Ftesë për aplikim për marrje të pronave me qira 20 10 2016 03 11 2016

Ftesë për aplikim për marrje të pronave me qira 10 6 2016 - 25 06 2016

Na kontaktoni

Adresa: Rr. Zija Shemsiu Nr. 22. Prishtinë, Kosovë.

Lidhu me ne

Ne jemi në rrjetet sociale. Na ndiqni dhe na kontaktoni.