Lajme

Komisioni i aksionarëve të NPB vendos për “Projektin në Lakrishte”

 

 

Prishtinë, më 8.6.2023

Në mbledhjen e sotme të Komisionit të aksionarëve të Ndërmarrjes Publike Banesore, i përbërë nga Vllaznim Osmani, aksionar i kryetarit të Komunës së Prishtinës, Granit Geci dhe Leutrim Retkoceri, aksionarë të Kuvendit Komunal të Prishtinës, kanë mbajtur mbledhjen lidhur me zhvillimet e fundit në ndërmarrjen Ndërmarrjen Publike Banesore.

Kjo mbledhje vjen pas disa analizave dhe hulumtimeve të fakteve që kanë bërë Komisioni, në lidhje me Kontratën për ndërtimin e Projektit në Lakrishte, e cila disa herë është kontestuar kjo kontratë nga një parti e caktuar duke ju adresuar formës dhe instancave gjyqësore të gabuara,  qoftë kjo me qëllime të caktuara apo si pasojë e mosdijes.

Komisioni thekson se ka zgjedhur rrugën e duhur ligjore për të kontestuar këtë kontratë dhe për të njëjtën nuk do të ndalet deri në arritjen e qëllimit të vërtetë të ruajtjes së interesit publik dhe  në interes të Ndërmarrjes Publike Banesore.

Pas pranimit të Opinionit Ligjor nga zyra ligjore, përmes të cilit është dhënë konkluzioni se Rregullorja për Rritjen e Pasurisë së Paluajtshme të Ndërmarrjes Publike Banesore përmes ndërtimit është në kundërshtim me legjislacion përkatës në fuqi, ne aksionarët, pas shqyrtimit dhe analizimit te fakteve dhe opinionit në fjalë, kemi nxjerrë vendim përmes të cilit ANULOHET vendimi me nr. prot. 01-586/1 i datës 27.04.2021 i Komisionit Komunal të Aksionarëve për miratimin e draft marrëveshjes kryesore për bashkë investim të prezantuar në mbledhjen e datës 22.4.2021 nga ish Kryeshefi Ekzekutiv.

Komisioni kërkon nga Bordi i Drejtorëve të SHFUQIZOJ Rregulloren për Rritjen e Pasurisë së Paluajtshme të Ndërmarrjes Publike Banesore përmes ndërtimit Nr. Prot. 01-1311/1 e datës 07.12.2020, në bazë të opinionit ligjor të datës 29.05.2023 i nxjerrë nga Komuna e Prishtinës përmes të cilës konstatohet se e njëjta është e paligjshme.

Komisioni konstaton se obligohet Bordi i Drejtorëve që në koordinim me zyrën ligjore dhe me KE-në, të ndërmirren hapat e nevojshëm ligjor, lidhur me Kontratën LRP. Nr. rendor 4791/2021, Ref:955/2021 e datës 17.05.2021 dhe të gjitha anekset e kësaj kontrate.

Po ashtu, OBLIGOHET, Bordi i Drejtoreve që të kërkoj nga departamentet përkatëse në NPB të bëjnë një vlerësim të dëmeve që ka shkaktuar kontrata dhe konform gjetjeve të inicojë procedurën ligjore për kompensim dëmi dhe të njoftoj organet e rendit për dëmet e shkaktuara.

Ky vendim i Komisionit të aksionarëve të Ndërmarrjes Publike Banesore është në fuqi qysh në momentin e nxjerrjes dhe prodhon efekte juridike.

Na kontaktoni

Adresa: Rr. Zija Shemsiu Nr. 22. Prishtinë, Kosovë.

Lidhu me ne

Ne jemi në rrjetet sociale. Na ndiqni dhe na kontaktoni.