• Ndërmarrja Publike Banesore

  është pronë e Komunës së Prishtinës, me kapital publik. Si e tillë kjo ndërmarrje ka për qëllim menaxhimin e drejtë dhe ruajtjen e pasurisë së saj e cila përbëhet prej me shume.

   
   
 • Ndërmarrja Publike Banesore

  bën renovimin e hapësirave të përbashkëta të ndërtesave shumëbanesore; Administrimi dhe mirëmbajtja e rregullt e ndërtesave shumëbanesore, ashensorëve dhe objekteve tjera.

   
   
 • Ndërmarrja Publike Banesore

  Urgjenca, bën sanimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës rrugore, mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik, riparimi dhe mirëmbajtja e hapësirave publike.

   
   
 • Ndërmarrja Publike Banesore

  ruajtja, administrimi dhe dhënia me qira e pasurive në pronësi të Ndërmarrjes Publike Banesore

   
   

Na kontaktoni

Adresa: Rr. Zija Shemsiu Nr. 22. Prishtinë, Kosovë.

Lidhu me ne

Ne jemi në rrjetet sociale. Na ndiqni dhe na kontaktoni.