• Ndërmarrja Publike Banesore

  është pronë e Komunës së Prishtinës, me kapital publik. Si e tillë kjo ndërmarrje ka për qëllim menaxhimin e drejtë dhe ruajtjen e pasurisë së saj e cila përbëhet prej me shume.

   
   
 • Ndërmarrja Publike Banesore

  bën renovimin e hapësirave të përbashkëta të ndërtesave shumëbanesore; Administrimi dhe mirëmbajtja e rregullt e ndërtesave shumëbanesore, ashensorëve dhe objekteve tjera.

   
   
 • Ndërmarrja Publike Banesore

  Urgjenca, bën sanimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës rrugore, mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik, riparimi dhe mirëmbajtja e hapësirave publike.

   
   
 • Ndërmarrja Publike Banesore

  ruajtja, administrimi dhe dhënia me qira e pasurive në pronësi të Ndërmarrjes Publike Banesore

   
   

Lajme dhe Ngjarje

PAGUAJ PA PROVIZION February 7, 2023Për të bërë më të lehtë kryerjen e pagesave të qytetarëve ndaj NPB, në lagjen tuaj në pikat më të afërta të operatorëve të shënuar në foto, mund të i kryeni pagesat PA PROVIZION 😊 More detail
Dyer më të forta e më të sigurta, vështirë se gjen 😅 February 6, 2023Mos lënja e dyerve hapur, këmbëngulja me vendosmëri për largimin e pengesave të ndryshme në to, kujdesi gjatë mbylljes së saj, janë vetëm disa nga mënyrat se si bashkëpunimi me banorët e ndërtesës na siguron një mirëmbajtje të rregullt e cilësore në hyrje të ndërtesës 🤗 More detail
Dorëzo kërkesën para datës 31 janar dhe përfito investim të hyrjes falas! January 17, 2023Dorëzo kërkesën para datës 31 janar dhe përfito investim të hyrjes falas! More detail

Na kontaktoni

Adresa: Rr. Zija Shemsiu Nr. 22. Prishtinë, Kosovë.

Lidhu me ne

Ne jemi në rrjetet sociale. Na ndiqni dhe na kontaktoni.